Chương trình Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (Kỹ sư - 4 năm & Cử nhân - 3,5 năm)

Tên đơn vị cấp bằng: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Địa chỉ: 331 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP. HCM

Thông tin về các chứng nhận kiểm định:

 • Đạt chứng nhận 3 sao do Tổ chức xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2016.
 • Đạt chứng nhận 4 sao do Tổ chức Xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2019.
 • Đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 3/5/2017 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU – HCM CEA) cấp.

Mục tiêu đào tạo:

Trong những năm đầu sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể:

 • Xây dựng và phát triển các quy trình hóa học đồng thời có khả năng thành lập, tư vấn, đầu tư và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hóa học.
 • Phát hiện và giải quyết được các vấn đề mới của thực tiễn, đóng góp vào những tiến bộ của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
 • Học tập suốt đời, nâng cao trình độ và phát triển sự nghiệp trở thành lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững toàn cầu.

Kết quả học tập mong đợi (chuẩn đầu ra) của chương trình đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học có: 

Kiến thức:

 • Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, chính trị, pháp luật, và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong thực tế lĩnh vực ngành nghề.
 • Vận dụng kiến thức công nghệ kỹ thuật để giải quyết các vấn đề trong vận hành và giám sát quy trình sản xuất, phân tách và tinh chế hợp chất, kiểm tra chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội.
 • Phát triển quá trình sản xuất và sản phẩm trong Công nghệ Kỹ thuật Hóa học đáp ứng các yếu tố về sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.

Kỹ năng:

 • Phối hợp tư duy phản biện, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả trong bối cảnh của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
 • Giao tiếp trong đa dạng bối cảnh với nhiều phương thức khác nhau.
 • Làm việc một cách hiệu quả với những nhóm đa chức năng trong vai trò lãnh đạo hay thành viên.
 • Thực hiện nghiên cứu khoa học về các vấn đề của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.
 • Sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu, phương tiện và công nghệ hiện đại phục vụ các hoạt động của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học.

Mức tự chủ và trách nhiệm:

 • Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội.
 • Thích ứng với sự thay đổi trong nhiều bối cảnh, định hướng tương lai rõ ràng, thể hiện động cơ khởi nghiệp và học tập suốt đời.

Năng lực nghề nghiệp:

Chương trình đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Hóa học làm việc ở các vị trí:

 • Chuyên viên – nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm
 • Chuyên viên – nhân viên kiểm định chất lượng sản phẩm
 • Nhân viên kinh doanh lĩnh vực hóa học
 • Kỹ sư giám sát sản xuất, quản lý sản xuất, thiết kế quy trình sản xuất, tính toán và thiết kế thiết bị, vận hành thiết bị,…
 • Giảng viên ở các trường đại học
 • Doanh nghiệp startup