Chương trình Công nghệ Kỹ thuật Hóa học (Kỹ sư, 4 năm)

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Chuyên ngành đào tạo: Hóa Hữu cơ và Mỹ phẩm

Tên văn bằng:

 • Tên tiếng Việt: Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
 • Tên tiếng Anh: The Degree of Engineer in Chemical Engineering

Mã ngành: 7510401

Loại hình đào tạo: Chính quy

Tổng số tín chỉ/khóa: 150 tín chỉ

Thời gian: 4 năm

Tên đơn vị cấp bằng: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Địa chỉ: Khoa Kỹ thuật Thực phẩm & Môi trường, 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Thông tin về các chứng nhận kiểm định:

 • Đạt chứng nhận 3 sao do Tổ chức xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2016.
 • Đạt chứng nhận 4 sao do Tổ chức Xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2019.
 • Đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 3/5/2017 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU – HCM CEA) cấp.

Mục tiêu đào tạo:

 • Đào tạo kỹ sư hóa học có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo các trường đại học lớn trong khu vực và thế giới. Có khả năng giải quyết hiệu quả, sáng tạo các vấn đề trong sản xuất, khoa học và kỹ thuật.
 • Đào tạo kỹ sư hóa học có khả năng tự học, tự đào tạo theo yêu cầu của công việc.
 • Có khả năng đọc, hiểu, giao tiếp các vấn đề kỹ thuật, khoa học chuyên ngành với các đồng nghiệp trong và ngoài nước.
 • Đào tạo kỹ sư hóa học có các kỹ năng nghề nghiệp, các kỹ năng mềm để có thể phát triển nghề nghiệp và phát triển bản thân toàn diện.
 • Đào tạo kỹ sư hóa học có tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ, năng động, sáng tạo.

Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) dự kiến của chương trình đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học có: 

Kiến thức:

 • Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, văn hóa, chính trị, pháp luật và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong thực tế lĩnh vực ngành nghề.
 • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong thiết kế, tính toán, vận hành, điều khiển và kiểm soát các quá trình hoá học.
 • Phát triển các giải pháp, các quy trình sản xuất trong công nghệ Kỹ thuật Hoá học đáp ứng các nhu cầu cụ thể, với việc xem xét các yếu tố về sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.

Kỹ năng:

 • Sáng tạo, linh hoạt trong giải quyết vấn đề.
 • Giao tiếp hiệu quả trong các bối cảnh với nhiều phương thức khác nhau.
 • Làm việc một cách hiệu quả với những nhóm đa chức năng trong vai trò lãnh đạo hay thành viên.
 • Thực hiện các khảo cứu và các nghiên cứu khoa học về các vấn đề phức tạp của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học.
 • Sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu, công cụ và công nghệ hiện đại phục vụ các hoạt động của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học.

Thái độ:

 • Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực.
 • Thích ứng sự thay đổi trong nhiều bối cảnh, định hướng tương lai rõ ràng, thể hiện động cơ khởi nghiệp và học tập suốt đời.

Năng lực nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học có thể:

 • Đảm nhận vị trí sản xuất tại cơ sở chế biến, nhân viên kinh doanh tại các đơn vị kinh doanh.
 • Làm kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm, các cơ quan kiểm định, đánh giá chất lượng hóa học, nhân viên trong viện nghiên cứu.
 • Thiết kế máy, thiết bị, quy trình công nghệ ngành Hóa học.
 • Quản lý một hay nhiều khâu trong dây chuyền sản xuất ở công ty, nhà máy chế biến hóa học.
 • Giảng dạy ở các cơ quan nghiên cứu, cơ sở giáo dục trong lĩnh vực công nghệ hóa học.
 • Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới trên nền tảng sản phẩm truyền thống.