Chương trình Công nghệ Thực phẩm (Kỹ sư, 4 năm)

Ngành đào tạo: Công nghệ Thực phẩm

Tên văn bằng:

 • Tên tiếng Việt: Kỹ sư Công nghệ Thực phẩm
 • Tên tiếng Anh: The Degree of Engineer in Food Technology

Mã ngành: 7540101

Loại hình đào tạo: Chính quy

Tổng số tín chỉ/khóa: 151 tín chỉ

Thời gian: 4 năm

Tên đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Cơ sở tổ chức giảng dạy: Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường. Địa chỉ: Lầu 1, số 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Thông tin về các chứng nhận kiểm định:

 • Đạt chứng nhận 3 sao do Tổ chức Xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2016.
 • Đạt chứng nhận 4 sao do Tổ chức Xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2019.
 • Đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ giáo dục & Đào tạo ngày 3/5/2017 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU – HCM CEA) cấp.

Mục tiêu giáo dục của chương trình:

Trong những năm đầu sau khi tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp có thể:

 • Thành lập, tư vấn, đầu tư và quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị kiểm nghiệm, quản lý chất lượng thực phẩm một cách chuyên nghiệp và có đạo đức.
 • Phát hiện và giải quyết được các vấn đề mới của thực tiễn, đóng góp vào những tiến bộ của ngành công nghệ thực phẩm.
 • Học tập suốt đời, nâng cao trình độ và phát triển sự nghiệp trở thành lãnh đạo, nhà quản lý, chuyên gia, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển bền vững toàn cầu.

Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) dự kiến của chương trình đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Công nghệ thực phẩm có:

Kiến thức:

 • Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, văn hóa, chính trị, pháp luật, và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong thực tế lĩnh vực ngành công nghệ thực phẩm.
 • Giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp của hệ thống chế biến, sản xuất và đảm bảo chất lượng thực phẩm dựa trên việc áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật của ngành CNTP đáp ứng các quy định và luật pháp hiện hành, hạn chế sự cố và nâng cao chất lượng thực phẩm.
 • Phát triển các giải pháp, các quy trình CNTP đáp ứng các nhu cầu cụ thể, với việc xem xét các yếu tố về sức khỏe cộng đồng, an toàn và phúc lợi, cũng như các yếu tố toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế.

Kỹ năng:

 • Sáng tạo, linh hoạt trong giải quyết vấn đề.
 • Giao tiếp hiệu quả trong các bối cảnh với nhiều phương thức khác nhau.
 • Làm việc một cách hiệu quả với những nhóm đa chức năng trong vai trò lãnh đạo hay thành viên.
 • Thực hiện các khảo cứu và các nghiên cứu khoa học về các vấn đề phức tạp của ngành CNTP.
 • Sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu, công cụ và công nghệ hiện đại phục vụ các hoạt động của ngành CNTP.

Thái độ:

 • Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội.
 • Thích ứng sự thay đổi trong nhiều bối cảnh, định hướng tương lai rõ ràng, thể hiện động cơ khởi nghiệp và học tập suốt đời.

Năng lực nghề nghiệp:

SV tốt nghiệp kỹ sư ngành Công nghệ thực phẩm có năng lực:

 • Phát triển sản phẩm thực phẩm
 • Kiểm soát và đảm bảo chất lượng thực phẩm
 • Phân tích thực phẩm
 • Vận hành thiết bị
 • Kết nối người với người
 • Cá nhân
 • Phẩm chất và thái độ