Chương trình Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Cử nhân, 3 năm)

Ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Tên văn bằng:

 • Tên tiếng Việt: Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
 • Tên tiếng Anh: The Degree of Bachelor in Environmental and Resources Management.

Mã ngành: 7850101

Loại hình đào tạo: Chính quy

Tổng số tín chỉ/khóa: 139 tín chỉ

Thời gian: 3 năm

Tên đơn vị cấp bằng: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Địa chỉ: Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường. Địa chỉ: Lầu 1, số 331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM.

Thông tin về các chứng nhận kiểm định:

 • Đạt chứng nhận 3 sao do Tổ chức xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2016.
 • Đạt chứng nhận 4 sao do Tổ chức Xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2019.
 • Đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 3/5/2017 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU – HCM CEA) cấp.

Mục tiêu đào tạo:

 • Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về: quy hoạch môi trường, quản lý chất lượng môi trường; phân tích hệ thống quản lý môi trường, đánh giá rủi ro và tác động môi trường; kỹ thuật xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, khí thải, đất ô nhiễm….
 • Sinh viên còn được trang bị kỹ năng tin học, tiếng Anh, kỹ năng mềm và sử dụng thành tạo tin học văn phòng cũng như các phần mềm chuyên dụng.

Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) dự kiến của chương trình đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có:

Kiến thức:

 • Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, văn hóa, chính trị, pháp luật, và sự hiểu biết về các vấn đề đương đại trong thực tế lĩnh vực ngành nghề.
 • Giải quyết các vấn đề liên quan tới môi trường bằng các công cụ chính sách kinh tế và kỹ thuật.
 • Phát triển các giải pháp quản lý và kỹ thuật trong việc vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, chất thải rắn và khí thải.

Kỹ năng:

 • Sáng tạo và linh hoạt trong giải quyết vấn đề.
 • Giao tiếp hiệu quả trong các bối cảnh với nhiều phương thức khác nhau.
 • Tổ chức làm việc nhóm và hội nhập trong môi trường quốc tế.
 • Thực hiện các khảo cứu và các nghiên cứu khoa học về các vấn đề phức tạp của ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.
 • Sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu, công cụ và công nghệ hiện đại phục vụ các hoạt động của ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Thái độ:

 • Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội.
 • Thích ứng sự thay đổi trong nhiều bối cảnh, định hướng tương lai rõ ràng, thể hiện động cơ khởi nghiệp và học tập suốt đời.

Năng lực nghề nghiệp:

 • Chuyên viên môi trường: Các Sở, ban, ngành như Sở Tài nguyên và môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường; Thanh tra môi trường; Cảnh sát môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Địa chính; Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; các trung tâm bảo vệ môi trường; các Viện và Trung tâm Nghiên cứu Phòng Tài nguyên và Môi trường của các thành phố, quận, huyện; Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.
 • Nhân viên quan trắc, giám sát môi trường, tư vấn, thực hiện các hồ sơ môi trường: Các Công ty Cấp nước, Công ty Thoát nước, Công ty Xử lý chất thải, Công ty Tư vấn và Xử lý môi trường.
 • Nghiên cứu chuyên sâu về môi trường: làm công tác giảng dạy về khoa học môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu.
 • Chuyên viên an toàn vệ sinh lao động nhà máy: Tất cả các công ty, nhà máy có bộ phận quản lý môi trường, có các trang thiết bị, hệ thống xử lý môi trường…chuyên viên tại những cơ sở liên doanh với nước ngoài, các dự án, các khu công nghiệp, chuyên viên quản lý chất lượng môi trường theo ISO 14000, chuyên viên phòng an toàn môi trường HSE…
 • Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị, hệ thống của ngành Kỹ thuật và Công nghệ xử lý môi trường.
 • Vận hành công nghệ tái chế chất thải và xử lý nước cấp, nước thải, rác thải, khí thải cho các nhà máy, công ty, các khu công nghiệp.
 • Lập các phương án bảo vệ môi trường, triển khai nghiên cứu khoa học, đào tạo và tự đào tạo, tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện và chuyển giao các dự án công nghệ môi trường.
 • Kinh doanh sản phẩm, thiết bị về môi trường.