BẮP CẢI TÍM – GIÀU ANTHOCYANIN CÓ LỢI CHO SỨC KHỎE

Bắp cải tím (Brassica oleracea L. var. Capitata f. Rubra) là một loại rau có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều dưỡng chất như khoáng, vitamin, oligosaccharide và một số thành phần hoạt tính sinh học như là anthocyanin, flavonoid và glucosinolate, đặc biệt bắp cải tím là nguồn giàu các hợp chất phenolic với anthocyanin là loại phong phú nhất.

Nghiên cứu trích ly anthocyanin từ bắp cải tím được khảo sát ở các điều kiện nồng độ cồn 20°, 40°, 60°, 80°; thời gian tác động vi sóng 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút; công suất vi sóng 100W, 300W, 400W, 600W, 800W; tỷ lệ nguyên liệu:dung môi lần lượt được khảo sát là 1:20, 1:30, 1:40. Nghiên cứu đã ghi nhận được hàm lượng anthocyanin trong dịch trích cao nhất là 73.89mg/L; và khả năng bắt gốc tự do DPPH là 1739.4 μmol/L ở các điều kiện nồng độ ethanol 60°, thời gian tác động vi sóng 2 phút, công suất vi sóng 600W, tỷ lệ nguyên liệu:dung môi là 1:30.

1

Ảnh hưởng của công suất microwave đến hàm lượng anthocyanin trong dịch trích từ bắp cải tím

Call Now