PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP XANH CHO ĐÔ THỊ THÔNG MINH

 Với tốc độ công nghiệp hóa và hiện đại hóa mạnh mẽ như ngày nay đã làm cho chất lượng nước cũng như không khí ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đô thị hóa đã làm không gian xanh ở các khu vực đô thị giảm đi đáng kể.

Nhằm giảm đi áp lực trong công tác quản lý chất lượng môi trường ở các thành phố lớn, nhóm nghiên cứu của TS. Võ Thị Diệu Hiền (Trường Đại học Nguyễn Tất Thành) và PGS.TS Bùi Xuân Thành (Đại học Bách Khoa Tp.HCM) đã tiên phong trong việc phát triển công nghệ đất ngập nước trên mái (wetland roof) từ năm 2009. Công nghệ wetland roof là sự kết hợp độc đáo giữa công nghệ đất ngập nước kiến tạo truyền thống (constructed wetland) và mái nhà xanh (green roof). Công nghệ cải tiến này không những giải quyết vấn đề xử lý nước thải sinh hoạt mà còn tăng cường không gian xanh, tiết kiệm năng lượng điều hòa nhiệt độ, lưu giữ nước mưa hạn chế ngập lụt đô thị. Ngoài ra, chất lượng nước thải sau xử lý không những đạt các quy chuẩn xả thải nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT) mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn tái sử dụng nước của Mỹ dành cho mục đích tưới tiêu nông nghiệp, rửa đường phố và bổ cập nguồn nước ngầm. Hướng nghiên cứu này đã được tài trợ bởi Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Tập đoàn Môi trường Hàn Quốc (KECO) – Bộ Môi trường Hàn Quốc và đến nay đã có 6 bài báo ISI đăng trên các tạp chí uy tín như Bioresource Technology, International Biodegradation and Biodeterioration và được cấp bằng sáng chế (US Patent – US9884780B2) của Hoa Kỳ năm 2018.

Kết quả nghiên cứu này đã cung cấp một giải pháp xanh tìm năng đầy hứa hẹn cho công tác quản lý môi trường đô thị ở các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngoài ra, nghiên cứu này cũng làm nền tảng hữu ích cho các nghiên cứu cải tiến, sáng tạo tiếp theo của những sinh viên ngành môi trường nói chung và ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Nguyễn Tất Thành nói riêng.

Call Now