• Trang chủ /
  • Nghiên cứu Khoa học, Tin tức
  • / ĐỐI THOẠI HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA NHÓM NGHIÊN CỨU THUỘC BỘ MÔN HOÁ HỌC – ĐẠI HỌC THAMMASAT (THAILAND) VÀ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐỐI THOẠI HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIỮA NHÓM NGHIÊN CỨU THUỘC BỘ MÔN HOÁ HỌC – ĐẠI HỌC THAMMASAT (THAILAND) VÀ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Ngày 25/6/2024, đại diện nhóm nghiên cứu thuộc Bộ môn Hoá học, Khoa Khoa học và Công nghệ, Đại học Thammasat (Thái Lan), gồm có:

  • PGS. TS. Chanatip Samart, Chủ tịch Chương trình Cử nhân Công nghệ Lọc dầu Hoá sinh và Năng lượng sinh học (Bachelor Program in Bioenergy and Biochemical Technology).
  • PGS. TS. Suwadee Kongparakul, Giám đốc Chương trình Cử nhân Công nghệ Lọc dầu Hoá sinh và Năng lượng sinh học (Bachelor Program in Bioenergy and Biochemical Technology).

và các giảng viên đại diện Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển bền vững – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành gồm có TS. Nguyễn Thị Vân Linh (Trưởng ngành Công nghệ Thực phẩm), TS. Trần Thị Tường Vi (Trưởng Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Hoá học-CNKTHH), ThS. Nguyễn Đình Phúc (Giảng viên Bộ môn CNKTHH), TS. Triệu Quốc An (Giảng viên Bộ môn CNKTHH) đã có buổi gặp gỡ trao đổi về một số định hướng hợp tác về đào tạo và nghiên cứu trong thời gian sắp tới.

Trong buổi thảo luận, cả hai bên đã trao đổi về các chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến Sỹ có thể tiến hành song song, kết hợp giữa đào tạo trực tuyến tại Việt Nam và trực tiếp. Học viên sẽ được được hỗ trợ một phần chi phí trong quá trình học tập liên quan đến sinh hoạt phí và vé may bay đi lại giữa hai nước.

Ngoài việc liên kết giữa các chương trình đào tạo, cả hai bên cũng trao đổi mở ra những khả năng hợp tác nghiên cứu như: trao đổi giảng viên, chương trình sau Tiến Sỹ, các dự án liên quan đến vật liệu xanh và chuyển đổi sinh khối, các hội thảo/hội nghị quốc tế, trung tâm nghiên cứu…

Tác giả: Triệu Quốc An

Call Now