Bộ video hướng dẫn sinh viên thi trực tuyến trên hệ thống LMS

Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên sử dụng thành thạo hệ thống LMS phục vụ cho việc học và thi trực tuyến, đồng thời giảm thiểu các sự cố trong quá trình thi trực tuyến trong đợt thi sắp đến. Viện E-Learning đã xây dựng bộ video clip hướng dẫn các thao tác thực hiện, cũng như phổ biến ngắn gọn quy chế thi trực tuyến mới cho sinh viên.

Các bạn sinh viên khi xem xong video 1 thì hãy bấm vào nút 3 dấu gạch trên góc phải để xem các video tiếp theo

Link playlist: click here

Đã đọc 24 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department