HỖ TRỢ SINH VIÊN NỢ HỌC PHÍ

Hỗ trợ sinh viên nợ học phí dự thi kết thúc học phần HK2 - 2019 giai đoạn 1

Hiện nay, số lượng sinh viên bị nợ học phí dẫn đến việc cấm thi tương đối nhiều. Những trường hợp này được xử lý như sau:

Sinh viên có điểm quá trình và điểm giữa kỳ nhưng nợ học phí vẫn sẽ được tham gia thi kết thúc học phần. Tuy nhiên, sinh viên tiếp tục đóng học phí bổ sung tại ngân hàng Agribank gần nhất hoặc thông qua Internet/Mobile Banking.

Liên hệ P.Kế toán xử lý cập nhật học phí từ ngày 16/04-25/04/2020.

Nếu sau 25/04/2020 sinh viên chưa cập nhật học phí sẽ bị huỷ kết quả thi và phải đăng ký học lại.

Trân trọng!

Đã đọc 9148 lần
Về đầu trang
Design by Information Management Department