• Trang chủ /
  • Tin tức
  • / Chương trình thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp tại Đài Loan, Pháp, Hàn Quốc

Chương trình thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp tại Đài Loan, Pháp, Hàn Quốc

Sinh viên năm cuối của Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường có thành tích học tập từ khá trở lên sẽ có cơ hội được đi thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp 5-6 tháng tại các trường nước ngoài của Đài Loan, Pháp, Hàn Quốc có liên kết với Khoa cho các chuyên ngành về Kỹ thuật Hóa học, Hóa Hữu cơ – Hợp chất thiên nhiên, Mỹ phẩm, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Môi trường.

(Nguồn: Internet)

Sinh viên năm cuối của Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường có thành tích học tập từ khá trở lên sẽ có cơ hội được đi thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp 5-6 tháng tại các trường nước ngoài của Đài Loan, Pháp, Hàn Quốc có liên kết với Khoa cho các chuyên ngành về Kỹ thuật Hóa học, Hóa Hữu cơ – Hợp chất thiên nhiên, Mỹ phẩm, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Môi trường. Sinh viên sẽ được đồng hướng dẫn bởi các giáo sư, giảng viên của trường nước ngoài và của Khoa. Đây là cơ hội cho sinh viên tiếp cận những hướng nghiên cứu mới trên thế giới, làm việc trong các phòng thí nghiệm hiện đại và giao lưu học hỏi với sinh viên trường bạn. Sau khi kết thúc khóa thực tập thì sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh tại Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường.

Call Now