Mục tiêu đào tạo ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường ở Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là sự kết hợp của hai khối kiến thức Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Sinh viên sẽ được học những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về các vấn đề tài nguyên thiên nhiên và môi trường như khoáng sản và năng lượng, đất, nước, không khí, rừng, đa dạng sinh học… Học về quản lý ô nhiễm môi trường, quy hoạch môi trường, luật và chính sách tài nguyên môi trường, đánh giá tác động môi trường, phát triển các giải pháp công nghệ, kỹ thuật trong xử lý chất thải. Có kiến thức nâng cao về lĩnh vực Khoa học môi trường, kỹ thuật môi trường và những kiến thức cơ bản đến chuyên sâu của vi sinh môi trường để giải quyết các vấn đề chung trong quản lý tài nguyên và môi trường.

Trong những năm đầu sau khi tốt nghiệp, sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

– Phát triển sự nghiệp trở thành chuyên gia, lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan nhà nước và đầu tư, sáng lập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

– Phát triển các giải pháp và kết nối các bên liên quan trong môi trường chuyên nghiệp đa văn hóa để giải quyết những vấn đề mới của thực tiễn ở thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, và đóng góp vào những tiến bộ của ngành quản lý tài nguyên và môi trường.

– Đạt phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ để đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực gì?

1) Lập hồ sơ quản lý tài nguyên và môi trường, cụ thể:

 • Hiểu các kiến thức luật, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn vào quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Áp dụng các kiến thức luật, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn vào quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Áp dụng các kiến thức luật, chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn vào quản lý tài nguyên và môi trường;
 • Hiểu các kiến thức về quản lý chất lượng môi trường và xử lý chất thải;
 • Lập các hồ sơ giấy phép môi trường;
 • Lập hồ sơ an toàn sức khỏe môi trường;
 • Lập hồ sơ quản lý chất lượng môi trường theo các tiêu chuẩn hiện hành

2) Phân tích chất lượng môi trường, cụ thể:

 • Hiểu ý nghĩa của các chỉ tiêu chất lượng môi trường;
 • Chọn chỉ tiêu chất lượng môi trường;
 • Chọn phương pháp phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường;
 • Lập kế hoạch lấy mẫu hiện trường;
 • Khảo sát hiện trường;
 • Thực hiện lấy mẫu hiện trường;
 • Chuẩn bị mẫu phân tích;
 • Vận hành thiết bị phân tích;
 • Xử lý số liệu;
 • Diễn giải kết quả phân tích để đánh giá chất lượng môi trường.

3) Kiểm soát sự hoạt động các hệ thống xử lý chất thải, cụ thể:

 • Hiểu bản vẽ công nghệ;
 • Hiểu nguyên lý hoạt động của các công trình đơn vị;
 • Hiểu cơ chế xử lý chất thải của hệ thống xử lý;
 • Hiểu thông số vận hành của công trình đơn vị;
 • Vận hành các công trình đơn vị;
 • Nhận diện các mối nguy khi vận hành công trình;
 • Phân tích các sự cố của công trình;
 • Kiểm soát thông số vận hành của công trình;
 • Kiểm soát hiệu suất xử lý của các công trình;

4) Đề xuất các giải pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường

 • Lập kế hoạch khảo sát thực địa;
 • Thu thập thông tin sơ cấp (phỏng vấn trực tiếp đối lượng liên quan, lấy mẫu hiện trường);
 • Thu thập thông tin thứ cấp (tài liệu từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp,….;
 • Tổng hợp thông tin khảo sát;
 • Ứng dụng các phần mềm;
 • Đánh giá kết quả khảo sát;
 • Đề xuất các giải pháp chính sách;
 • Đề xuất các giải pháp công nghệ.

5) Kỹ năng giao tiếp tốt trong cuộc sống và công việc.

6) Năng lực cá nhân đáp ứng công việc và sáng tạo khởi nghiệp.

7) Phẩm chất và thái độ của một công dân gương mẫu.

Cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

 1. Chuyên viên môi trường ở các sở ban ngành : Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, Sở KH&CN, các chi cục trung tâm bảo vệ môi trường.
 2. Nhân viên quan trắc, giám sát môi trường, tư vấn, thực hiện các hồ sơ môi trường tại các công ty cấp thoát nước, công ty xử lý chất thải, công ty tư vấn và xử lý môi trường.
 3. Chuyên viên an toàn vệ sinh lao động nhà máy, các khu công nghiệp; chuyên viên quản lý chất lượng môi trường theo ISO 14000, chuyên viên phòng an toàn môi trường HSE.
 4. Thiết kế, chế tạo, lắp đặt vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị hệ thống của ngành kỹ thuật và công nghệ xử lý môi trường.
 5. Vận hành hệ thống công nghệ tái chế chất thải và xử lý nước cấp, nước thải, rác thải, khí thải cho các nhà máy, công ty, các khu công nghiệp.
 6. Nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực môi trường tại các Trường đại học, viên nghiên cứu.

Call Now