SEMINAR TRAO ĐỔI VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC SỰ SỐNG VÀ THỰC PHẨM

Ngày 04/06/2024, tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (cơ sở số 331 Quốc lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh), PGS.TS NGUYỄN DUY LÂM – CHỦ TỊCH HỘI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LƯỢNG THỰC THỰC PHẨM VIỆT NAM (VAFoST) đã có buổi seminar tư vấn và trao đổi với cùng với Lãnh đạo, các Giảng viên và Nghiên cứu viên của Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển Bền vững của Trường. Nội dung buổi seminar nhằm nâng cao cũng như mở rộng cách tiếp cận nghiên cứu khoa học các cấp đặc biệt là cấp ngành và cấp nhà nước.

PGS.TS NGUYỄN DUY LÂM đã trao đổi, thảo luận cùng các thành viên tham gia seminar liên quan đến các nội dung:

  1. Các tiếp cận nghiên cứu của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
  2. Đề xuất hướng nghiên cứu 5 năm tới
  3. Đề xuất một số nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước và ngành
  4. Giới thiệu một số kỹ thuật công nghệ liên quan
  5. Một số kết quả nghiên cứu điển hình
  6. Giới thiệu một số chương trình khoa học công nghệ liên quan

Kết thúc seminar, các Giảng viên và Nghiên cứu viên của Viện đã có cái nhìn mới và mở ra hướng tiếp cận nghiên cứu khoa học trong tương lai. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS NGUYỄN DUY LÂM.

Call Now