SỰ ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ TRONG NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HOÁ HỌC

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học (CNKTHH) đã và đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm không chỉ trong lĩnh vực kỹ thuật mà còn những lĩnh vực liên quan khác. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn và phát triển nghề nghiệp trong các vị trí công việc liên quan đến thiết kế, quản lý nhà máy & quá trình; quản lý dự án; kỹ thuật môi trường; kỹ thuật an toàn; kiểm soát quá trình và tự động hoá; chất lượng; thẩm định…Một số sinh viên sau tốt nghiệp cũng có thể làm việc trong những phòng thí nghiệm hoá học, hoá dầu, hoá sinh, hoá dược hay khoa học vật liệu đề thực hiện các công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm hay kiểm soát chất lượng. Tại nhà máy, sinh viên sau tốt nghiệp có thể tham gia những công việc đặc thù bao gồm: hoạch định, giám sát, quản lý quá trình thi công, đưa vào vận hành & dừng vận hành các nhà máy sản xuất. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Hoá học có thể trở thành những nhân viên bán hàng kỹ thuật, chuyên viên tư vấn hoặc kỹ thuật viên chăm sóc khách hàng. Những vị trí trong các cơ quan chính phủ cũng yêu cầu nhân sự có chuyên môn liên quan đến ngành CNKTHH như chuyên viên chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường, sức khoẻ và an toàn. Những công việc trong lĩnh vực y dược và chăm sóc sức khoẻ cũng có nhu cầu nhân sự có chuyên môn về công nghệ hoá dược. Đặc biệt, sinh viên sau tốt nghiệp có thể tiếp tục theo đuổi những công việc trong môi trường học thuật và giáo dục như chuyên viên nghiên cứu hoặc giảng viên.

Hình. Những sự lựa chọn nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ Kỹ thuật Hoá học

Call Now