HỘI THẢO VỀ NHỮNG THÁCH THỨC TRONG NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT HỢP TÁC NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ

Ngày 26/02/2024, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức hội thảo với chủ đề: “Những thách thức hiện nay trong ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt nam và Đề xuất hợp tác nghiên cứu quốc tế”. Hội thảo nhằm kết nối các đối tác liên quan đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và môi trường và đề xuất các ý tưởng cho dự án nghiên cứu quốc tế hướng đến giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường.

Hình 1. PGS. TS. Trần Thị Hồng tiếp đón và tăng quà chào mừng GS. Paul Kemp đến từ ĐH Southampton, Anh Quốc

Đến dự hội thảo có một số chuyên gia khách mời bao gồm: GS Paul Kemp từ trường ĐH Southampton, Anh Quốc, TS. Nguyễn Nhứt và ThS. Nguyễn Quân từ Viện Nuôi trồng Thủy sản 2. Phía trường ĐH Nguyễn Tất Thành, hội thảo có sự có mặt của PGS. TS. Trần Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng; PGS. TS. Bạch Long Giang, Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ, TS. Võ Thị Diệu Hiền, phó Trưởng ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường; PGS. TS. Nguyễn Thành Nho, Trưởng bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường, cùng với một số giảng viên và nghiên cứu viên của Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển Bền vững.

Chương trình hội thảo gồm các nội dung chính như sau:

Thời gian Người trình bày Nội dung
9h-9h10 PGS. TS. Trần Thị Hồng

Phó hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành

­   Phát biểu chào mừng và giới thiệu đến hội thảo
9h10-9h20 TS. Lưu Đức Điền

Viện Nuôi trồng Thủy sản 2

­   Phát biểu chào mừng và giới thiệu Viện NTTS 2
9h15-9h30 GS. Paul Kemp

Đại học Southampton

­   Giới thiệu về Quỹ tài trợ nghiên cứu UKRI funding
9h35-9h55 TS. Nguyễn Nhứt

Viện Nuôi trồng Thủy sản 2

­   Brief overview of the significance of aquaculture in Vietnam

­   Sustainable Aquaculture Practices: Integrated multi-trophic aquaculture (IMTA)

9h55-10h25 Nghỉ giải lao ­   Nghỉ giải lao
10h30-10h45 TS. Trà Văn Tung

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

­   Impact of climate change and green house effects on the aquaculture in Vietnam
10h45-11h00 PGS. TS. Lê Thái Hoàng

trường ĐH Nguyễn Tất Thành

­   Bioconversion technologies in aquaculture
11h00-12h00 Prof. Paul Kemp

Southampton University

­   Discussion on the potential proposal

Chương trình hội thảo gồm 2 phần chính: Vào buổi sáng, các thành viên báo cáo về hiện trạng, thách thức, và các kỹ thuật chuyển đổi sinh khối phù hợp sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Vào buổi chiều, các thành viên bắt đầu đề xuất các ý tưởng khả thi cho dự án nghiên cứu. Hội thảo kết thúc lúc 16h, sau khi các thành viên thống nhất được các nội dung chính đề xuất cho dự án nghiên cứu, cùng với các kế hoạch công việc cần thực hiện sắp tới.

Hình 2. Các thành viên tham gia hội thảo chụp ảnh sau hội thảo.

Hình 3. GS. TS. Paul Kemp đúc kết lại những nội dung công việc chính cần thực hiện để hướng đến một giải pháp tổng thể tiềm năng giải quyết các vấn đề của ngành nuôi trồng thủy sản tại Việt nam.

Lê Thái Hoàng

Call Now