KHOA KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ MÔI TRƯỜNG

Thực phẩm và môi trường luôn là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia. Sự gia tăng dân số, áp lực về nhu cầu lương thực và tác động của chúng đến môi trường ngày càng mạnh mẽ và mang tính toàn cầu. Đã từ lâu, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong hai lĩnh vực này luôn được đặt lên hàng đầu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Các ngành của Khoa hướng đến đào tạo các kỹ sư tương lai có đầy đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết, phục vụ cho sự phát triển bền vững của môi trường và xã hội.

 

Chi tiết

Giới thiệu Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường

https://www.youtube.com/watch?v=JRoFnmRsB6c

Tìm hiểu ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

https://www.youtube.com/watch?v=U03qUbzXmRM

Tìm hiểu ngành Công nghệ Thực phẩm

https://www.youtube.com/watch?v=jWTw65N_398&t=1146s

Tìm hiểu ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường

https://www.youtube.com/watch?v=UdjxqQE5zu8