TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN

 • A00: Toán, Vật lý, Hóa học
 • B00: Toán, Hóa học, Sinh học
 • D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 • D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2023

 • Phương thức 1: xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 theo tổ hợp môn.
 • Phương thức 2: xét tuyển kết quả học bạ đạt 1 trong các tiêu chí:
  • Tiêu chí 1: Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên.

  • Tiêu chí 2: (CN12) Điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.
  • Tiêu chí 3: (THPT) Tổng ĐTB 1 HK lớp 10 + ĐTB 1 HK lớp 11 + ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học).

 • Phương thức 3: (QG) xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Phương thức 4: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
ky thuat cong nghe nhom nganh hoc hai ra tien trong ky nguyen 4 0
 • Mã ngành: 7540101
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư
 • Loại hình đào tạo: Chính quy
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Số tín chỉ: 152 tín chỉ (từ khóa 2022)
 • Chuyên ngành đào tạo:
  • Dinh dưỡng và Chế biến thực phẩm
  • Đảm bảo chất lượng, An toàn và Truy xuất nguồn gốc thực phẩm
 • Mã ngành: 7850101
 • Trình độ đào tạo: Đại học
 • Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân
 • Loại hình đào tạo: Chính quy
 • Thời gian đào tạo: 3 năm
 • Số tín chỉ: 134 tín chỉ (từ khóa 2022)
 • Chuyên ngành đào tạo: Quản lý Tài nguyên và Môi trường